Skip to content Skip to navigation

关于下发《南京师范大学文学艺术创作实践成果评价与认定办法》的通知

关于下发《南京师范大学文学艺术

创作实践成果评价与认定办法》的通知

            各学院、各部门

  《南京师范大学文学艺术创作实践成果评价与认定办法》经学校审议通过,现予以下发,请认真贯彻实施。

特此通知。

 

 

                                                                                                   南京师范大学

                                                                                                    2013年1月14日

 

 

       文学艺术创作成果认定办法宁师大〔2013〕2号.doc